SOŠ Školský vzdelávací program Vyhodnocovacia správa Ponuka pre verejnosť Verejné informácie Fotoalbum Kontakt
Navigácia
Štvrtok 23. 10. 2014
Počet návštev: 2364442

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 23.10.2014)
Marek Rigo (III.E)
Tomáš Tonka (I.D)
Ing. Zlaťa Podoláková
Zajtra (Piatok 24.10.2014)
Natália Baková (IV.A)
René Krátky (II.E)
Roman Stanek (II.B)

Čo nového v školskom roku 2015/2016?

 

POZOR :-)

  NOVÝ ODBOR......učebný odbor: 6424 H manikér - pedikér

     UPLATNENIE: v službách ako zamestnanci manikúry a pedikúry, v malých a stredných firmách, v prevádzkach hotelov, v liečebných zaradeniach.

 

Dĺžka vzdelávania: 3 roky

Spôsob ukončenia: záverečné skúšky so získaním výučného listu

Zdravotné požiadavky: dobrá funkcia pohybového systému, dobrý zrak 

 

Novinky

 • 20. 10. 2014

  HappyCom, študentská spoločnosť

   

  V školskom roku 2014/2015 sme sa opäť zapojili do vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia. Študenti III. A a  III. B triedy odbor obchod a podnikanie a cestovný ruch si predmet aplikovaná ekonómia vybrali ako voliteľný predmet. Vybrali si názov HappyCom.  Študentská spoločnosť simuluje akciovú spoločnosť a základné imanie získala predajom akcií študentom, pedagógom, rodine aj známym. Svoju činnosť bude vykonávať až po ustanovujúcom valnom zhromaždení a po odoslaní podnikateľského plánu a stanov organizácií Junior Achievement, ktorá nás zaregistruje do obchodného registra.

 •  

  Dňa 16. 10.2014 sa študenti III.B a III.C triedy zúčastnili prednášky " Animácia voľného času", ktorú organizovala ŽŠR v spolupráci s  Outdoor Institute STAGEMAN. Pútavou formou bola študentom predstavená práca animátora na Slovensku aj v zahraničí.

 • V mene poroty 15. Medzinárodnej umeleckej výstavy pre deti a mládež /POĎME JESŤ! / chceme pogratulovať Vašim talentovaným študentom. Umelecké centrum obdržalo 5880 umeleckých prác detí a mládeže zo 77 krajín. Porota zložená s profesionálnych umelcov a učiteľov umenia hodnotila zaslané práce. Porota ocenila 37 prác medailami a 624 prác diplomami. 165 prác bolo vybraných na inštalovanie výstavy v Kultúrnom centre Villa Arttu, Hyvinkaa, Fínsko od 29. okt. do 14. decembra 2014. Zvyšok môžete vidieť na výstave prostredníctvom dotykových obrazoviek . 
  S pozdravom Raisa Laurila Hakulinen
  výkonná riaditeľka Umelecké centrum pre deti a mládež, Hyvinkaa, Fín

 • veľtrh Gaudeamus® v Nitre

   

  Dňa 17. 10. 2014 /piatok/, po 4-tej vyučovacej hodine, sa žiaci končiacich maturitných ročníkov

  zúčastnia veľtrhu  vzdelávania na výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre podľa nasledujúceho

  harmonogramu:

 • Súťaž sa volá Staň sa aj Ty tvorcom DO

   

  Vyhlasovateľom je Centrum vedecko-technických informácií SR, Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety, Lamačská cesta 8/A, P. O. Box 458, 814 99 Bratislava

  Súťaž sa uskutoční v období od 1. októbra 2014 do 31. januára 2015.

 • 9. 10. 2014

  Študenti  IV.B triedy  sa zúčastnili dňa 7.10.2014 veľtrhu vzdelávania   AKADÉMIA & VAPAC  v Bratislave.

   

  Je to najväčší medzinárodný študentský veľtrh na Slovensku o štúdiu a kariére, kde slovenské a zahraničné vysoké školy, ako aj iné vzdelávacie inštitúcie,  informovali o možnostiach a podmienkach štúdia.

 • 9. 10. 2014

  Do galérie Vítame Vás - ROD.ZDRUŽ. 2014 boli pridané fotografie.

 • 9. 10. 2014

  Do galérie METRIX - prednáška boli pridané fotografie.

 • Spoločnosť Slovenské elektrárne by rada formou kampane pozvala učiteľov a študentov stredných škôl na prehliadku do novootvoreného moderného vzdelávacieho centra s názvom Energoland, kde sa budú môcť zábavnou formou dozvedieť nové poznatky o energii. 
  ...